портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 03 вересня 2020

Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»

Верховна Рада України постановляє:


I. Внести до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 42, ст. 585; 2014, № 6-7, ст. 80;  2016, № 4, ст. 39; 2018, № 78, ст. 25) такі зміни:

1)  у статті 1:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«розсадництво - галузь рослинництва, що забезпечує розмноження, виробництво та вирощування садивного матеріалу багаторічних рослин, створення маточних насаджень;»;

абзац сьомий виключити;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«добазовий садивний матеріал - вироблений (отриманий) з материнської рослини зі збереженням відповідних біологічних (помологічних, ампелографічних, сортових, видових) характеристик та захистом від патогенів, призначений для виробництва базового садивного матеріалу;»;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«базовий садивний матеріал - вироблений (отриманий) безпосередньо або у кілька послідовних етапів з урахуванням максимальної кількості поколінь, визначеної для кожної культури, вегетативним способом з добазового садивного матеріалу зі збереженням відповідних біологічних (помологічних, ампелографічних, сортових, видових) характеристик та  захистом від патогенів, призначений для виробництва базового та сертифікованого садивного матеріалу;»;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«сертифікований садивний матеріал - вироблений (отриманий) безпосередньо з базового садивного матеріалу вегетативним способом в умовах, що виключають вплив явищ, які можуть привести до втрати категорії, призначений для виробництва саджанців для промислових насаджень і відповідає спеціальним вимогам до сертифікованого садивного матеріалу;»;

після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«стандартний садивний матеріал – розмножений садивний матеріал, що не має наявних даних про його походження та категорію за етапами розмноження, здоровий за візуальними ознаками, має відповідну сортову чистоту і призначений для створення лише промислових насаджень;»;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

«До садивного матеріалу категорій добазовий, базовий, сертифікований, стандартний належать виноград, хміль, плодові, ягідні, горіхоплідні, малопоширені рослини;»;

після абзацу сімнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«фітосанітарний стан за категорією – належність насадження чи садивного матеріалу до певної категорії розмноження у відношенні визначеного переліку грибних, бактеріальних, фітоплазмових, вірусних та вірусоподібних патогенів;

фітосанітарний статус – визначається фітосанітарним станом садивного матеріалу як безвірусний або тестований на віруси;

вегетативне розмноження – спосіб розмноження рослин, що забезпечує відтворення цілісного організму з його вегетативних органів із збереженням генотипу;

саджанець – рослина, отримана шляхом вегетативного розмноження, що використовується для садіння;

сіянець – рослина, отримана з насіння багаторічних рослин, яка може використовуватися для щеплення культурних сортів;»;

абзац тридцять третій викласти у такій редакції:

«Державний реєстр суб’єктів насінництва (далі – Реєстр суб’єктів насінництва) - перелік суб’єктів насінництва, які виробляють насіння для реалізації відповідно до вимог цього Закону;»;

після абзацу тридцять третього доповнити новими абзацами такого змісту:

«Державний реєстр суб’єктів розсадництва (далі – Реєстр суб’єктів розсадництва) – перелік суб’єктів розсадництва, які виробляють садивний матеріал для реалізації відповідно до вимог цього Закону;»;

«інформаційна база даних насінництва та розсадництва – група взаємопов’язаних електронних ресурсів (реєстрів) системи насінництва та розсадництва»;

в абзаці сорок дев’ятому слова «і товарних» виключити.

абзац п’ятдесят перший викласти в такій редакції:

«сертифікат на садивний матеріал - документ про відповідність, що засвідчує сортові якості, походження, категорію етапу розмноження, фітосанітарний статус садивного матеріалу;»;

абзац п’ятдесят другий виключити;

2) доповнити статтю 2 після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

«маточні насадження, шкілки, поля розсадника окремих багаторічних культур.»;

у статті 7:

в абзаці дев’ятому слова «та товарних» виключити;

в абзаці дванадцятому слова «Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва,  Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» замінити словами «Реєстру суб’єктів насінництва, Реєстру суб’єктів розсадництва, Реєстру сертифікатів на насіння, Реєстру сертифікатів на садивний матеріал;»;

абзац тринадцятий виключити;

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – п’ятнадцятим;

4) у статті 8:

в абзаці третьому після слів «обігом насіння і» доповнити словами «ввезенням та використанням»;

в абзаці четвертому слова «та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР» виключити;

5) статтю 9 викласти у такій редакції:

«Система насінництва включає категорії добазового, базового і сертифікованого насіння, державний резервний насіннєвий фонд.

Система розсадництва включає етапи розмноження добазового, базового, сертифікованого та стандартного садивного матеріалу, колекційні маточні насадження багаторічних рослин.»;

6) в частині третій статті 12 після слів «Реєстру суб’єктів насінництва та» доповнити словами «Реєстру суб’єктів»;

7) у статті 121:

у частині першій:

в абзаці першому після слів «Для належного функціонування системи насінництва та розсадництва» доповнити словами «сприяння простежуваності в насінництві та розсадництві»;

в абзаці другому слова «та розсадництва» виключити;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Реєстр суб’єктів розсадництва»;

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

в абзаці п’ятому слова «та/або садивний матеріал» виключити;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту: «Реєстр сертифікатів на садивний матеріал»;

у частині п’ятій слова «та/або» замінити словами «та Реєстру сертифікатів на»;

у статті 122:

у назві та в тексті статті після слів «Реєстр суб’єктів насінництва та» доповнити словами «Реєстр суб’єктів» у відповідних відмінках;

доповнити частину першу новим абзацом шостим такого змісту:

«номер та дата видачі документів, що підтверджують категорію етапу розмноження (добазовий, базовий, сертифікований, стандартний) та фітосанітарний статус (безвірусний, тестований на віруси) власних маточних насаджень, які використано для розмноження і які визначатимуть відповідну категорію садивного матеріалу та його кількість, зазначену у виробничій програмі.»;

у частині девятій:

слова «(але не рідше одного разу на рік)» виключити;

у частині одинадцятій:

в абзаці четвертому слова «садивного матеріалу» виключити;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«категорія етапу розмноження, фітосанітарний статус та кількість садивного матеріалу, зазначеного у виробничій програмі;»;

після частини дванадцятої доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

«Реєстр суб’єктів насінництва та Реєстр суб’єктів розсадництва є складовими єдиної інформаційної бази даних насінництва та розсадництва. Обмін інформацією між Реєстром суб’єктів насінництва, Реєстром суб’єктів розсадництва та іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Електронна ідентифікація в Реєстрі суб’єктів насінництва та Реєстрі суб’єктів розсадництва здійснюється через інтегровану систему електронної ідентифікації.»;

У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати відповідно частиною чотринадцятою;

у статті 125:

у тексті та в назві статті слова «Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» замінити словами «Реєстр сертифікатів на насіння та Реєстр сертифікатів на садивний матеріал» у відповідних відмінках;

у частині другій:

в абзаці четвертому після слів «маса партії» доповнити словом «насіння»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«ботанічний таксон, назва сорту, категорія етапу розмноження (добазовий, базовий, сертифікований, стандартний), фітосанітарний статус (безвірусний, тестований на віруси), номер партії, кількість садивного матеріалу, номери етикеток;»;

У зв’язку з цим абзац п’ятий важати відповідно абзацом шостим;

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«Реєстр сертифікатів на насіння та Реєстр сертифікатів на садивний матеріал є складовими єдиної інформаційної бази даних   насінництва та розсадництва. Обмін інформацією між Реєстром сертифікатів на насіння, Реєстром сертифікатів на садивний матеріал та іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Електронна ідентифікація в Реєстрі сертифікатів на насіння та Реєстрі сертифікатів на садивний матеріал здійснюється через інтегровану систему електронної ідентифікації»;

У зв’язку з цим частину третю вважати відповідно частиною четвертою;

10) у частині третій статті 13:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«гарантувати відповідність насіння, що підлягає реалізації, сортовим і посівним якостям, зазначеним у сертифікатах на насіння;»;

після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

«гарантувати відповідність садивного матеріалу багаторічних культур, що підлягає реалізації, сортовим якостям, категоріям етапу розмноження (добазовий, базовий, сертифікований, стандартний), фітосанітарному статусу (безвірусний, тестований на віруси), зазначеним у сертифікаті на садивний матеріал;

гарантувати відповідність садивного матеріалу багаторічних культур, що підлягає реалізації, товарним якостям, зазначеним у накладній на садивний матеріал встановленої форми, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;»;

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – десятий вважати відповідно абзацами сьомим – дванадцятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«зберігати дублікати проб насіння (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифікатів на насіння;»;

абзац дванадцятий  виключити;

11) у статті 15:

в абзаці четвертому слова «або товарними» виключити;

12) у статті 17:

у частині першій після слова «ділянкового» доповнити словом «(ґрунтового)»;

абзац третій частини сьомої викласти у такій редакції:

«садивний матеріал - сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, походження, категорію етапу розмноження, фітосанітарний статус.»;

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

«Визначення посівних якостей насіння здійснюється органом з оцінки відповідності шляхом аналізу проб, відібраних від партій насіння аудиторами з сертифікації (агрономами-інспекторами).»;

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

«Якщо за результатами аналізу проб насіння відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва, на таке насіння видається сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння.»;

після частини тринадцятої доповнити новими частинами такого змісту:

«Товарні якості садивного матеріалу засвідчуються відповідним супровідним документом виробника цього садивного матеріалу встановленої форми.

Визначення товарних якостей садивного матеріалу здійснюється його виробником.

Лабораторний контроль сортових якостей садивного матеріалу проводиться за умови виявлення відхилень від морфологічних ознак сорту.

Визначення сортової належності, категорії етапу розмноження  та фітосанітарного статусу садивного матеріалу здійснюється аудиторами з сертифікації (агрономами-інспекторами) шляхом польового оцінювання, документального підтвердження його походження та лабораторного контролю на предмет відсутності фітопатогенів.»;

13) у статті 18:

частину п’яту викласти в такій редакції:

«За результатами проведення сертифікації насіння видаються сертифікати, що засвідчують сортові або посівні якості насіння.»;

після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

«За результатами проведення сертифікації садивного матеріалу видається сертифікат, що засвідчує сортові якості, походження, категорію етапу розмноження та фітосанітарний статус.»;

У зв’язку з цим частини шосту – восьму вважати відповідно частинами сьомою – девятою;

у частині сьомій слова «або товарні якості садивного матеріалу» виключити;

14) у частині другій статті 181:

абзац другий викласти в такій редакції:

«встановлює відповідність насіння вимогам законодавства у сфері насінництва шляхом визначення посівних якостей насіння;»;

в абзаці четвертому слова «та сортові і товарні якості садивного матеріалу» виключити;

після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

«встановлює відповідність садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері розсадництва шляхом визначення категорії етапу розмноження (добазовий, базовий, сертифікований, стандартний), фітосанітарного статусу (безвірусний, тестований на віруси) та сортових якостей садивного матеріалу;

видає сертифікати на садивний матеріал за сортовими якостями,  походженням, категоріями етапу розмноження та фітосанітарним статусом;»;

в абзаці п’ятому частини сьомої слова «виявлення фактів порушення законодавства з питань оцінки відповідності.» замінити словами «неусунення виявлених фактів порушення законодавства з питань оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які орган з оцінки відповідності уповноважено у сфері насінництва та розсадництва.»;

частину дев’яту викласти в такій редакції:

«Орган з оцінки відповідності щоквартально або за відповідним запитом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, звітує про результати своєї діяльності у сфері насінництва та розсадництва.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, щорічно проводить моніторинг діяльності органу оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва.

У разі виявлення за результатами моніторингу порушень у сфері насінництва та розсадництва центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, встановлює строк для їх усунення. Якщо орган з оцінки відповідності не вживає заходів з усунення таких порушень протягом встановленого строку, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, скасовує рішення про уповноваження органу з оцінки відповідності.»;

15) у частині чотирнадцятій статті 182 слово «вихідного» замінити словом «добазового»;

16) статтю 19 доповнити новою частиною такого змісту:

«Садивний матеріал сортів, клонів, видів, форм багаторічних культур, не занесених до Державного реєстру сортів рослин, можна використовувати у разі, якщо:

розмноження садивного матеріалу сортів, клонів, видів, форм багаторічних культур здійснюється для вивезення за межі України;

садивний матеріал багаторічних культур внесено до реєстрів сортів рослин країн ЄС, Австралії, Канади, США і він ввозиться без права розмножування для створення промислових насаджень за умови наукового супроводу профільною науковою установою, що проводить їх вивчення.»;

17) у статті 20:

після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:

«Ввезення на територію України садивного матеріалу для створення промислових насаджень сортів багаторічних культур, не занесених до Реєстру сортів рослин України, здійснюється за умови, якщо вони внесені до реєстрів сортів рослин країн ЄС, Австралії, Канади, США і ввозяться без права розмножування.

Садивний матеріал, що ввозиться в Україну для розмножування, повинен мати категорію не нижче «сертифікований».»;

У зв’язку з цим частини четверту – двадцять другу вважати відповідно частинами шостою – двадцять четвертою;

у частині шостій слова «та/або Переліку сортів рослин ОЕСР» виключити;

у частині сьомій слова «видачі дубліката» виключити;

у частині восьмій слова «та видача дубліката» виключити;

після частини двадцять четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

«Відсутність сертифіката країни експортера, що засвідчує якість садивного матеріалу та/або підтвердження, передбачених цим Законом, є підставою для відмови у ввезенні садивного матеріалу на митну територію України.»;

18) у статті 26:

в абзаці другому та абзаці третьому частини першої слова «суб’єктами насінництва та розсадництва» замінити словами «суб’єктами господарювання»;

19) статтю 27 доповнити новою частиною такого змісту:

«Державна підтримка не здійснюється при використанні суб’єктами господарювання для створення промислових насаджень сортів садивного матеріалу багаторічних культур, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, та за відсутності проектно-кошторисної документації на їх створення.».

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова 

Верховної Ради УкраїниПовідомлення про оприлюднення проєкту Закону України Про внесення змін до Закону України Про насіння і садивний матеріал

З метою отримання зауважень та пропозицій до проєкту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал” (далі – проєкт Закону), спрямованого на врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних рослин Мінекономіки оголошує про його публікацію на офіційному вебсайті.

Метою проєкту Закону є гармонізація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, сприяння ефективному веденню розсадництва багаторічних рослин, виходу вітчизняних товаровиробників на сучасний рівень виробництва за показниками якості і фітосанітарної чистоти та спрощення ведення  підприємництва у садівництві, виноградарстві та хмелярстві за рахунок вдосконалення існуючих правових норм, які регулюють суспільні відносини в галузі розсадництва багаторічних рослин, запровадження моніторингу діяльності органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва, запровадження інформаційної бази даних в насінництві та розсадництві.

Проєкт Закону є регуляторним актом, який сприятиме спрощенню ведення підприємництва у садівництві, виноградарстві, хмелярстві та декоративному садівництві і відповідає принципам державної регуляторної політики.

Проєкт Закону та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному вебсайті Мінекономіки (www.me.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проєкту Закону та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, відповідальний виконавець: Юрченко Василь Григорович, тел. 200-23-74*4034, е-mail: v.yurchenko@me.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux