портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 08 жовтня 2020

Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо малих виробництв дистилятів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І.Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:

1. В абзаці першому преамбули слова «зерновий дистилят» замінити словами «дистилят сільськогосподарського походження».

2. У статті 1:

1) абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:

«спирт коньячний – дистилят сільськогосподарського походження, отриманий шляхом дистиляції виноматеріалів за спеціальною технологією для подальшої витримки в дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою, що використовуються для виробництва коньяку України та алкогольних напоїв за коньячною технологією;

спирт плодовий – дистилят сільськогосподарського походження, отриманий в наслідок спиртового бродіння та дистиляції, з кісточками або без них, свіжих фруктів чи ягід або сусла з таких фруктів чи ягід, який використовується для виробництва спиртних напоїв»;

2) у абзаці шістнадцятому після слів «коньячним і плодовим» доповнити словами «дистилятами сільськогосподарського походження»;

3) абзац тридцять третій викласти в такій редакції:

«спирт етиловий ректифікований неденатурований - спирт етиловий без денатуруючих добавок, з вмістом спирту більше 80 % об., отриманий шляхом фракційної перегонки етилового спирту-сирцю або брагоректифікацією дозрілої бражки»;

4) абзац тридцять п’ятий виключити;

5) абзаци тридцять сьомий і тридцять восьмий викласти в такій редакції:

«головна фракція спирту коньячного і плодового, дистилятів сільськогосподарського походження - перша відокремлена частина дистиляту, отриманого в результаті дистиляції після спиртового бродіння сільськогосподарських продуктів;

хвостова фракція спирту коньячного і плодового, дистилятів сільськогосподарського походження - остання відокремлена частина дистиляту, отриманого в результаті дистиляції після спиртового бродіння сільськогосподарських продуктів»;

6) абзац сорок шостий викласти в такій редакції:

«зерновий дистилят – дистилят сільськогосподарського походження, отриманий внаслідок спиртового бродіння та дистиляції зернової сировини/зернових культур зерна, солоду, максимальний вміст спирту в якому становить 80% об., який використовується для виробництва спиртних напоїв»;

7) доповнити новими абзацами такого змісту:

«дистилят сільськогосподарського походження – рідкий спирт, отриманий в результаті дистиляції після спиртового бродіння одного або декількох сільськогосподарських продуктів, який не має характеристик етилового спирту та жодного спиртного напою, але зберігає аромат і смак використаної сировини, отриманий виключно з вказаної сировини. Якщо робиться посилання на використану сировину, дистилят обов'язково має бути отриманий виключно з вказаної сировини;

спиртний напій - алкогольний напій, вироблений або безпосередньо шляхом дистиляції природно зброджених продуктів, зі смако-ароматичними добавками чи без них, та/або шляхом мацерації (настоювання) або подібної переробки рослинної сировини; або шляхом змішування спиртного напою з одним чи кількома іншими спиртними напоями, та/або етиловим спиртом сільськогосподарського походження або дистилятами сільськогосподарського походження, та/або іншими алкогольними напоями, та/або напоями, який має визначені органолептичні якості, вміст спирту якого від 15 % об.;

Не є спиртними напоями алкогольні напої, що належать до товарних груп УКТ ЗЕД за кодами 2203, 2204, 2205, 2206 та 2207;

категорії спиртних напоїв – класифікація спиртних напоїв за ознаками, які відповідають вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні;

винний дистилят – дистилят сільськогосподарського походження, отриманий шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних або методом повторної дистиляції винного дистиляту мінімум до 86 % об., вміст летких речовин в якому дорівнює або перевищує 125 грамів на гектолітр 100 відсоткового спирту, максимальний вміст метанолу становить 200 грамів на гектолітр 100 відсоткового спирту, який використовується для виробництва винного спиртного напою, а у разі його дозрівання або витримування протягом не менше одного року в дубових ємностях або не менше шести місяців у дубових бочках місткістю менше 1000 літрів - для виробництва бренді та/або винного спиртного напою;

винний спиртний напій – спиртний напій, який вироблений із винного дистиляту із додаванням чи без додавання дистиляту виноградного спиртового, мінімальна міцність якого за об’ємною часткою спирту становить 37,5 %. Винний спиртний напій може містити тільки додану карамель як засіб для коригування кольору, а також підсолоджувач для заокруглення фінального смаку, у кількості не більше 20 грамів підсолоджувачів на літр у перерахунку на інвертний цукор;

пивний спиртний напій – це спиртний напій, отриманий виключно методом прямої дистиляції пива, без додавання спирту, з вмістом спирту не менше 38 % об., має органолептичні показники, що походять від пива, та не містить доданого смаку і аромату;

бренді – спиртний напій, який одержаний з винного дистиляту, із додаванням чи без додавання дистиляту виноградного спиртового, за умови, що такий дистилят не перевищує 50 % вмісту спирту кінцевого продукту, дозрілий (витриманий) не менше одного року в дубових ємностях місткістю не менше 1000 літрів або не менше шести місяців у дубових бочках місткістю менше 1000 літрів, що походять виключно від дистиляції або повторної дистиляції використаної сировини, мінімальна міцність якого за об’ємною часткою спирту повинна становити 36 %. Додавання до бренді розбавленого/нерозбавленого спирту, ароматизаторів, барвників (за виключенням карамелі для коригування кольору) не допускається;

малі виробництва дистилятів - суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які здійснюють виробництво дистилятів сільськогосподарського походження за повним технологічним циклом та виробництво спиртних напоїв із використанням дистилятів сільськогосподарського походження виключно власного виробництва (не придбаних), з подальшим їх розливом у споживчу тару та реалізацією в об’ємі, що не перевищує 10 000 декалітрів на рік».

3. У статті 2:

1) у першому реченні частини шостої слова «і плодового, зернового дистиляту» виключити;

2) у другому реченні частини шостої слова «і плодового» виключити;

3) після частини шостої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

«Виробництво спирту плодового, зернового, винного та пивного дистилятів, дистилятів сільськогосподарського походження може здійснюватися суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію на виробництво.

 Виробництво бренді здійснюється суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форми власності шляхом здійснення технологічних операцій купажування в певному співвідношенні з компонентами, технологічної обробки, фільтрації купажу, розливу в пляшки готової продукції та зберігання та/або змішування винних дистилятів (із додаванням або без додавання дистиляту виноградного спиртового) українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництві, забезпечені спеціальною дубовою тарою для витримки винних дистилятів, яка має становити не менше одного року або не менше шести місяців, якщо місткість дерев’яних бочок менша від 1 000 літрів, та кваліфікованими фахівцями. Післякупажний відпочинок бренді встановлюється рішенням суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво).

Для виробництва алкогольних напоїв та усіх їхніх компонентів використовуються спирт етиловий та дистилят виключно сільськогосподарського походження, вимоги до яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, який формує державну аграрну політику».

У зв’язку з цим частини сьому – двадцять першу вважати відповідно частинами десятою – двадцять четвертою.

4) частину двадцять першу викласти в такій редакції:

«Виробництво дистиляту виноградного спиртового і спирту-сирцю плодового здійснюється суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) за наявності ліцензій незалежно від форми власності з правом реалізації як сировини іншим суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового, бренді та/або вин виноградних кріплених, іншої виноробної продукції з виноградної сировини».

5) після частини двадцять другої доповнити новою частиною такого змісту:

«Малі виробництва дистилятів здійснюють виробництво та розлив у споживчу тару спиртних напоїв виключно власного виробництва (не придбаних)».

У зв’язку з цим частини двадцять три і двадцять чотири вважати відповідно частинами двадцять чотири і двадцять п’ять.

4. Доповнити новою статтею 23 такого змісту:

«Стаття 23 Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів

Матеріально-технічна база малого виробництва дистилятів включає:

земельні ділянки, що належать суб’єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України, на яких суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) відокремлені нежитлові приміщення (цехи, підвали, ангари), призначені для здійснення господарської діяльності, що належать суб’єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України;

власну або залучену на договірних засадах акредитовану відповідно до законодавства лабораторію для проведення робіт з перевірки якості та безпечності дистилятів сільськогосподарського призначення та спиртних напоїв;

обладнання для виробництва дистилятів сільськогосподарського призначення, а саме забезпечення:

зважування плодів, ягід, винограду, меду, зерна, солоду;

подрібнення, пресування плодів, ягід, винограду, зерна, солоду;

відстоювання сусла з плодів, ягід, винограду, меду, зерна, солоду;

бродіння сусла з плодів, ягід, винограду, меду, зерна, солоду;

обробки виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, медових, сусла зернового;

зберігання або витримки виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, напоїв медових, сусла зернового;

спеціальні апарати безперервної або періодичної дії для фракціонування чи подвійної дистиляції для отримання первинного відгону дистиляту  з подальшим його фракціонуванням для підвищення об’ємної частки етилового спирту від 62% до 80% та/або обладнання для ректифікації;

обладнання для виробництва, зберігання або витримки та розливу в споживчу тару спиртних напоїв;

санітарної обробки технологічного обладнання, та інвентарю згідно з вимогами законодавства.

Переробку плодів, ягід, винограду, зерна та солоду, виготовлення, зберігання та обробку виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, медових, сусла зернового та солового проводять з використанням типового обладнання і технологічних ємностей, виготовлених із корозійностійких матеріалів, відповідно до вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів визначаються цим Законом.

Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.»

5. У статті 3:

1) третє речення першої частини викласти в такій редакції:

Суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією та/або бренді, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним та/або винним дистилятом власного виробництва без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.

2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), який отримав ліцензію на виробництво спирту плодового, зернового, винного та пивного дистилятів, дистилятів сільськогосподарського походження та спиртних напоїв, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом плодовим, зернового, винного та пивного дистилятів, та дистилятами сільськогосподарського походження власного виробництва без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю».

У зв’язку з цим частини другу – двадцять другу вважати відповідно частинами третьою - двадцять третьою.

3) четверту частину викласти в такій редакції:

«Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, винного дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу видаються суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) - юридичним особам, а на виробництво спирту плодового, дистилятів сільськогосподарського походження, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - усім суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва)».

4) у третьому абзаці сьомої частини після слів «малих виробництв виноробної продукції» доповнити словами «та малих виробництв дистилятів»;

5) у десятому абзаці дев’ятнадцятої частини після слів «малих виробництв виноробної продукції» доповнити словами «та малих виробництв  дистилятів»:

6) дев’ятнадцяту частину доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«рішення суду про встановлення факту виробництва малим виробництвом дистилятів спиртних напоїв із використанням придбаних дистилятів сільськогосподарського походження та/або розливу у споживчу тару чи реалізацію придбаних спиртних напоїв;

рішення суду про встановлення факту виробництва та/або реалізації малим виробництвом дистилятів в обсягах, що перевищує об’єм виробництва продукції, зазначеного у статті 1 цього Закону».

6. У статті 8:

1) першу частину викласти в такій редакції:

«Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом спирту етилового, коньячного і плодового та дистилятів сільськогосподарського походження, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, крім малих виробництв виноробної продукції і малих виробництв дистилятів, та тютюнових виробів, підлягають обов'язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам»;

2) у частині сьомій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та дистилятів сільськогосподарського походження».

7. У статті 10:

1) частину першу і другу викласти в такій редакції:

«Пальне підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері документом про відповідність, передбаченим законодавством»;

 «Відповідність пального підтверджується наявністю у його виробника або імпортера документом про відповідність, передбаченим законодавством»;

2) частину третю виключити.

У зв’язку з цим частину четверту і п’яту вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

8. У статті 12:

1) у частині першій після слів «коньячного і плодового» доповнити словами «та дистилятів сільськогосподарського походження».

2) четверту частину викласти в такій редакції:

«Головна і хвостова фракції спирту коньячногоплодового та дистилятів сільськогосподарського походження (відходи виробництва) за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію чи на дистиляцію»;

3) доповнити частиною п’ять такого змісту:

«Використання придбаних дистилятів сільськогосподарського походження для виробництва спиртних напоїв малими виробництвами дистилятів заборонено».

9. У статті 14:

1) частину п’яту замінити трьома новими частинами такого змісту:

«Імпорт та експорт спирту коньячного здійснюються суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового та зернового дистиляту, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового та зернового дистиляту, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного. Оптова торгівля спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) здійснюється суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

Експорт та оптова торгівля спиртом плодовим, винним дистилятом, дистилятами сільськогосподарського походження (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) власного виробництва здійснюється суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають відповідні ліцензії на виробництво, без отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю.

Імпорт, експорт та оптова торгівля спиртом плодовим, дистилятами сільськогосподарського походження здійснюється суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на оптову торгівлю спиртом плодовим, дистилятами сільськогосподарського походження». 

У зв’язку з цим частини шосту – сімнадцяту вважати відповідно частинами восьмою – дев’ятнадцятою;

2) восьму частину викласти в такій редакції:

 «Оптовий продаж дистиляту виноградного спиртового і спирту-сирцю плодового здійснюється їх виробниками суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які одержали ліцензію на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового, бренді, винного спиртного напою, вин виноградних кріплених, іншої виноробної продукції з виноградної сировини».

10. Статтю 15 доповнити новою частиною такого змісту:

«Малі виробництва дистилятів мають право здійснювати оптову торгівлю спиртними напоями, виробленими із спирту плодового та дистилятів сільськогосподарського походження власного виробництва, в об’ємі, що не перевищує 10 000 декалітрів на рік, на підставі ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, а роздрібну торгівлю – на підставі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями».

11. Частину першу статті 16 після слів «до малих виробництв виноробної продукції» доповнити словами «та малих виробництв дистилятів».

12. Частину  другу статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту:

«реалізації спиртних напоїв малими виробництвами дистилятів в об’ємі, що перевищує 10 000 декалітрів на рік, - 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 17 000 гривень».

13. У частині двадцять четвертій статті 18 після слів «зернового дистиляту» доповнити словами «дистиляту сільськогосподарського походження, винного дистиляту, винного спиртного напою, пивного спиртного напою, бренді».

14. У шістнадцятому, дев’ятнадцятому, тридцять другому абзацах статті 1, назві розділу ІІ, назві статті 2, частині п’ятій статті 2, першому реченні частини одинадцятої статті 2, назві статті 3, першому реченні частини першої, частині тринадцятій, частині шістнадцята, частині двадцять третій статті 3, назві статті 4, частині першій статті 4, назві статті 7, частинах першій і другій статті 7, назві статті 8, частині шостій статті 8, частині першій статті 9, назві статті 12, частині першій статті 13, назві розділу IV, назві статті 14, частинах шістнадцятій - вісімнадцятій статті 14, назві статті 16, частині першій статті 17, абзацах другому, третьому та п’ятому частини другої та у частині четвертій статті 17, частинах сьомій і восьмій статті 18 слова «зерновий дистилят» у всіх відмінках замінити словами «дистилят сільськогосподарського походження» у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Президент України                                                                                 В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

                                                             

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux