портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 квітня 2015 № 166

"Про складання та подання квартальної фінансової звітності у 2015 році та річної фінансової звітності у 2016 році"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

29 квітня 2015 року                                                                                  Київ                                                                                                         № 166

 

 

Про складання та подання квартальної фінансової звітності

у 2015 році та річної фінансової звітності у 2016 році

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 року № 832 та з метою забезпечення якісного і своєчасного складання консолідованої фінансової звітності Мінагрополітики України і подання її до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Керівникам державних комерційних підприємств, які належать до сфери управління Мінагрополітики України, та акціонерних товариств, управління корпоративними правами яких здійснює міністерство, в межах компетенції забезпечити подання до Департаменту з управління державною власністю фінансової звітності відповідно до вимог діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових документів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності з урахуванням змін, що відбулися протягом звітного періоду, у терміни відповідно до графіка подання квартальної фінансової звітності у 2015 році та річної фінансової звітності у 2016 році (додаток);

Фінансову звітність та додатки до неї подавати на паперових, USB-носіях та на електронну пошту за формами, які розміщені на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

2. Департаменту з управління державною власністю забезпечити:

2.1. Своєчасне та якісне прийняття квартальної фінансової звітності у 2015 році та річної фінансової звітності у 2016 році від державних комерційних підприємств, які належать до сфери управління Мінагрополітики України, та акціонерних товариств, управління корпоративними правами яких здійснює міністерство.

2.2. Консолідацію квартальної фінансової звітності Мінагрополітики України у 2015 році, подання її не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та річної фінансової звітності у 2016 році не пізніше 15 квітня наступного за звітним року до Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики України від 20 січня 2015 року № 18 "Про складання та подання квартальної та річної фінансової звітності у 2015 році".

4. Контроль за виконання наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                О.М. Павленко