портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Реформування рибної галузі

Опубліковано 19 лютого 2019 року, 00:16

Рибне господарство завжди відігравало значну роль у забезпеченні країни продовольством, постачанні сировини суміжним галузям національної економіки, підвищенні рівня зайнятості населення.

Складна економічна та політична ситуація в країні, погіршення екологічного стану водойм, відсутність довгострокового планування в галузі, недостатній обсяг робіт з відтворення рибних запасів зумовили значне зменшення обсягів вирощування товарної риби, вилову водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азовському і Чорному морях. У 1991 році загальний вилов водних біоресурсів складав понад 900 тис. тонн, у 2000 році цей показник зменшився до 350 тис. тонн, а у 2016 році всього було добуто (виловлено) 88,4 тис. тонн. В результаті споживання рибної продукції населенням України знизилося з 17,5 кг на душу населення у 2008 році до 14,6 кг у 2013 році та 10,8 кг у 2017 році. При цьому левова частка рибної продукції забезпечується за рахунок імпорту, який становить 75% від внутрішнього споживання. У 2017 році обсяг імпорту риби та рибної продукції зріс на 9,6% та склав 327,8 тис. тонн

Рибна галузь України залишається чи не останньою галуззю сільського господарства, де значна частина продукції людиною не виробляється, а вилучається з природних умов.

Тому швидке й ефективне реформування галузі є необхідною умовою її розвитку. З цією метою робочою групою експертів у співпраці з ДАРГ, МАПП, експертними та науковими колами, об’єднаннями виробників рибної продукції розроблений проект Стратегії розвитку рибної галузі України до 2023 року, який проходить останній етап узгоджень в органах державної виконавчої влади. Стратегія визначає стратегічні напрями державної   політики  в галузі рибного господарства в умовах адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, впровадження нових стандартів виробництва, та спрямована на створення сприятливих умов для забезпечення сталого розвитку, нарощування виробництва   конкурентоспроможної рибної продукції та гарантування продовольчої безпеки країни.

Стратегією визначені основні напрями реформування галузі, серед яких: формування ефективної системи державного управління у сфері рибного господарства; сприяння створенню саморегулівних об’єднань суб’єктів рибного господарства, у тому числі з передачею їм окремих функцій; створення дієвого механізму координації діяльності органів державної влади, інститутів громадянського суспільства, об’єднань роботодавців та профспілок для розв’язання спільних соціально-економічних проблем; попередження виникнення та боротьба з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством; запровадження системи частково платного любительського та спортивного рибальства для відтворення рибних запасів;  впровадження механізмів здешевлення вартості кормів для аквакультури та паливо-мастильних матеріалів для суден флоту рибної промисловості; створення системи вилучення біоресурсів суб’єктами господарювання пропорційно обсягам їх відтворення; сприяння розвитку наукових установ  та впровадженню інноваційних технологій у галузі.

Реалізація Стратегії дозволить збільшити виробництво водних біоресурсів з 92,6 тис. тонн до 180 тис. тонн на рік, довестиі споживання рибної продукції до 15 кг на душу населення в рік, знизити корупційні ризики в галузі, зменшити рівень імпортозалежності, підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняної рибної продукції; наблизити законодавство України в галузі рибного господарства до законодавства Європейського Союзу.