портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Безпечність харчових продуктів

Опубліковано 19 лютого 2019 року, 00:08

Упродовж останніх років в Україні послідовно впроваджується європейська концепція безпечності харчових продуктів, що ґрунтується на принципі “від лану до столу”. Це означає системний підхід до гарантування безпечності харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, що починається ще на етапі вирощування сільськогосподарських рослин та тварин і закінчується на полицях супермаркетів та закладів харчування.

Першим значним кроком на шляху впровадження цієї концепції стало прийняття у 2014 році нової редакції Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», що імплементує основні положення Регламенту ЄС 178/2002, що визначає загальні принципи та вимоги харчового законодавства, передбачає створення Європейської установи з питань безпечності харчових продуктів та закріплює процедури щодо забезпечення безпечності харчових продуктів. Цей закон визначає основні вимоги, яких мають дотримуватися виробники та дистриб’ютори харчових продуктів та їх інгредієнтів, а також повноваження органів виконавчої влади, зокрема Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  у сфері гарантування безпечності харчових продуктів.

Наступним важливим етапом у впровадженні зазначеної концепції стало прийняття у травні 2017 року Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” на основі положень Регламенту ЄС 882 про заходи офіційного контролю, що здійснюються з метою перевірки дотримання положень харчового законодавства та законодавства про корми, здоров’я та благополуччя тварин.  Цим законом закладені основні засади планування та здійснення заходів державного контролю безпечності харчових продуктів, регламентовані основні процедурні питання проведення перевірок операторів ринку харчових продуктів та кормів, встановлена відповідальність за порушення законодавства про харчові продукти та корми.

Оскільки безпечність харчових продуктів тваринного походження для людини починається з безпечності того, що споживають продуктивні сільськогосподарські тварини під час їх вирощування, логічним кроком у розбудові відповідного законодавства стало прийняття Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» у грудні 2017 року. Цей закон ґрунтується на відповідних положеннях регламентів ЄС №183, № 1831 та № 767 і встановлює вимоги до операторів ринку кормів щодо гігієни, реєстрації кормових добавок і маркування кормів.

Практична реалізація норм цих та інших законодавчих актів, що стосуються безпечності харчових продуктів, вимагає розробки та прийняття десятків підзаконних актів, відповідальність за які несе Міністерство аграрної політики та продовольства України. Для вирішення цього завдання Міністерство аграрної політики та продовольства України докладає значних зусиль у взаємодії з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також профільними асоціаціями операторів ринку харчових продуктів та кормів.

 Не менш важливим завданням, над яким сьогодні працює Міністерство аграрної політики та продовольства України, з точки зору безпечності харчових продуктів є підготовка оновленої редакції Закону України «Про ветеринарну медицину». Значна увага у відповідному законопроекті, який розробляється з урахуванням вимог законодавства ЄС, приділяється питанням регулювання виробництва та обігу ветеринарних препаратів. Це особливо актуально в контексті загострення проблеми резистентності мікроорганізмів до ветеринарних препаратів, оскільки дана проблема впливає на здоров’я не тільки тварин, а й людей, які споживають харчові продукти тваринного походження.