портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Стан європейської інтеграції у сфері сільського господарства та СФЗ

Опубліковано 06 березня 2019 року, 14:47

Преамбула

З метою сприяння розвитку вітчизняного сільського господарства шляхом зближення законодавства та національного регулювання у відповідності до норм і стандартів Євросоюзу, Глава 17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій» включена до Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію, яка надає можливість Україні, згідно з положеннями Додатку XXXVIII, розглядати положення регламентів Євросоюзу як частину юридичних стандартів при поступовому наближенні вітчизняного законодавства у конкретній галузі сільського господарства до норм ЄС.

Угода та профільний Додаток не передбачають чітко встановлених строків щодо її імплементації в цій частині, надаючи можливість здійснення поступового наближення вітчизняного правового регулювання сільськогосподарської галузі у строки, прийнятні для України.

Разом з тим, імплементація Угоди про асоціацію, зокрема статей 403 – 406, сприяє співробітництву України з ЄС щодо взаємного розуміння аграрної політики та політики розвитку аграрних регіонів; розвитку сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва, поширення органічних методів виробництва і біотехнологій шляхом впровадження передового досвіду в цих областях, обміну знаннями та кращими практиками з метою сприяння економічного добробуту сільських громад та підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору, ефективності та прозорості ринків, умов для інвестицій, а також стандартизації вимог до якості вітчизняної продукції.

З цією метою Уряд України  затвердив план заходів з виконання Угоди про асоціацію (постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 №1106), який забезпечить безперервність процесу виконання зобов’язань України. В зазначеному Плані заходів встановлюються чіткі терміни та відповідальність органів влади за виконання конкретних завдань з виконання Угоди про асоціацію.

В цілому, план заходів – це масштабний документ обсягом 1199 сторінок. У ньому сформульовані 1943 завдання, що охоплюють 27 сфер. За виконання завдань відповідальні 106 органів влади України. Кожне з цих завдань відповідає окремій статті Угоди або імплементує визначені норми права (Acquis) Європейського Союзу.

Серед відповідальних за напрям «сільське господарство» державних органів є: Мінагрополітики, Держпродспоживслужба, Мінекономрозвитку, МЗС, Держрибагентство, Мін’юст, Мінприроди, МОЗ, Мінфін, ДФС, Держлісагенство.

Важливо, що Мінагрополітики та Держпродспоживслужба найбільш задіяні в процесі імплементації зобов’язань, оскільки важливим напрямом співпраці в рамках Угоди про асоціацію є адаптація законодавства у сфері СФЗ.

З-поміж усіх завдань, які визначені постановою  Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 №1106 на виконання Угоди про асоціацію, зобов’язання України в аграрній сфері складають 28%. Одним із найбільших – це сфера санітарних і фіто санітарних заходів.

Саме тому, з метою імплементації Глави IV Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію (стаття 64), Уряд схвалив Всеохоплюючу стратегію імплементації законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. Документ визначає графік систематичної нормативно-правової адаптації вітчизняного законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до законодавства Євросоюзу.

Зазначена стратегія буде відображена в Додатку V Угоди про асоціацію Україна-ЄС, після схвалення відповідного рішення Підкомітетом з управління СФЗ.

Відповідно до всеохоплюючої стратегії імплементації законодавства у сфері СФЗ до кінця 2021 року Україна має адаптувати в національне законодавство понад 250 актів ЄС за такими напрямками як державний контроль у сфері СФЗ, безпечність харчових продуктів та кормів, здоров’я і благополуччя тварин, здоров’я рослин тощо.

Починаючи з 2014 року, після Підписання Угоди про асоціацію, яка 1 вересня 2017 року набула чинності у повному обсязі, Україною було розпочато широкомасштабний процес здійснення заходів щодо адаптації законодавства до норм права ЄС, у т.ч. у сфері сільського господарства.

У 2014-2015 роках Мінагрополітики сконцентрувало свої законодавчі ініціативи в галузі дерегуляції та у сфері безпечності харчових продуктів.

У 2016-2017 роках основна увага була приділена адаптації законодавства щодо державного контролю у сфері СФЗ, продовжено імплементацію вимог щодо безпечності харчових продуктів тощо.

Зокрема, на законодавчому рівні було передбачено впровадження в Україні європейської моделі системи гарантування безпеки і якості продуктів харчування, що базується на процедурах HACCP. 20 вересня 2015 року набув чинності Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Зазначений закон передбачає впровадження в Україні європейської моделі системи гарантування безпеки і якості продуктів харчування, що базується на процедурах, заснованих на принципах HACCP. Також, 21 грудня 2017 ухвалено Закон України «Про безпечність та гігієну кормів», відповідно до якого, вимоги по впровадженню системи НАССР розповсюджуються на операторів ринку кормів, що здійснюють виробництво, обіг та використання кормів, що вступає в дію з січня 2020 року.

Крім того, 30 червня 2016 року набрав чинності Закон України від 08.12.2015 № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами», внесені зміни до Законів України «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин».

Для реалізації цього закону прийнято 9 постанов Кабінету Міністрів України та 6 актів Мінагрополітики, які регулюють питання ведення реєстрів у сфері насінництва, ввезення насіння на територію України, видачі свідоцтв агрономам-інспекторам та порядку сертифікації та маркування насіння і садивного матеріалу.

04.04.2018 року набрав чинності Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 № 2042- VIII.

Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких побічних продуктів на митну територію України.

Прийняття даного Закону передбачає кілька змін, серед яких - впровадження ризик-орієнтованого контролю з певною періодичністю.

Тобто, при оцінці ризику для оператора ринку враховується вид продукції, з яким працює господарюючий суб’єкт, оцінюється тип діяльності – виробництво чи просто транспортування та беруться до уваги результати попередніх перевірок – чи фіксувалися зауваження до діяльності підприємства, наскільки серйозними вони були. Далі за бальною системою оцінюється ступінь ризику, і в залежності від нього визначається періодичність здійснення планових перевірок – від одного разу на квартал до одного разу на три роки.

У 2018 році до основних завдань слід віднести:

 • законодавче забезпечення функціонування органічного ринку;
 • законодавче забезпечення функціонування ринку кормів;
 • приведення у відповідність до законодавства ЄС вимог до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами;
 • приведення у відповідність до законодавства ЄС вимог про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів;
 • приведення у відповідність до законодавства ЄС вимог до виробництва та обігу кави і цикорію, фруктової сировини для виробництва соків, меду.

Так, протягом 2017-2018 років було прийнято ряд важливих законодавчих норм у сфері органічного виробництва, державного контролю, про безпечність та гігієну кормів, про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, а також розроблено ряд інших важливих норм, зокрема: проект закону щодо вимог до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами; щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та інші.

Відповідно до «Пульсу Угоди» у 2018 році відсоток виконання завдань розділу «Сільське господарство» складає 86%, а розділу «СФЗ» - 64% (при цьому очікується суттєве підвищення рівня виконання за рахунок завершення реєстрації в Мінюсті ряду вже розроблених документів у першому кварталі 2019 року – орієнтовно на 25-30%).

 І. Сільське господарство

Cтан імплементації законодавства у сфері сільського господарства

На виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію прийнято ряд важливих нормативно-правових актів, а саме:

Назва закону

Мета закону

Дата прийняття

Закон України № 1602-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів»
Закон має на меті гармонізацію законодавства України із законодавством ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів також передбачено створення єдиного контролюючого органу в сфері безпеки харчових продуктів, скасування дозвільних документів і процедур, які відсутні в ЄС, впровадження європейських принципів регулювання ГМО.

22.07.2014

Закон України № 1648-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин»
Вводиться обов’язкова ідентифікація та реєстрація всіх сільськогосподарських тварин. Застосування цього закону дозволить гарантувати споживачам, що вони вживатимуть м'ясну і молочну продукцію відомого походження – від зареєстрованих тварин, стан здоров’я яких підлягає обстеженню, а отже, така продукція є безпечною.

14.08.2014

Постанова Кабінету Міністрів України № 42 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»
Скорочено строки оформлення карантинного та фітосанітарного сертифікатів (з 5 днів до 1-го), скасовано обов’язковий карантинний сертифікат для перевезення зернових та олійних культур, а також необхідність отримання карантинного сертифікату для внутрішніх перевезень.

28.01.2015

Закон України № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»
Стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель та спрощення відносини у сфері оренди землі

12.02.2015

Наказ Мінагрополітики №157 «Про затвердження вимог до продуктів з какао та шоколаду»
Встановлення європейських вимог до продуктів з какао та шоколаду

13.04.2016

Закон України № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами»
Встановлення правил ведення реєстрів у сфері насінництва, ввезення насіння на територію України, видачі свідоцтв агрономам-інспекторам та порядку сертифікації та маркування насіння і садивного матеріалу

08.12.2015

(набрання чинності 30.06.2016)

Наказ Мінагрополітики № 592 «Вимоги до видів цукрів, призначених для споживання людиною»
Встановлення європейських вимог до до видів цукрів, призначених для споживання людиною

02.11.2017

Закон України № 2496-VIII «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»
Удосконалення засад правового регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

10.07.2018

(введення в дію 02.08.2019)

Виконання Угоди про асоціацію у сфері сільського господарства відповідно до «Пульсу Угоди»

Мінагрополітики є виконавцем у 2018 році 158 заходів у рамках реалізації завдань Уряду щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

РОЗДІЛ «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Окремі блоки розділу за напрямами:

 • напрям «Органічне фермерство»
 • напрям «Стандарти торгівлі рослинами»
 • напрям «Політика якості»

НАПРЯМ «ОРГАНІЧНЕ ФЕРМЕРСТВО»

Виконано:

Прийнято Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», який підписано президентом України 30.07.2018 року.

Зазначеним Законом України запроваджується чітка та прозора система реєстрації органів сертифікації, операторів ринку та органічного насіння, визначається механізм державного контролю (нагляду) за діяльністю суб’єктів ринку органічної продукції та встановлює їх відповідальність за порушення законодавства у цій сфері. Разом з цим регламентуються процедури сертифікації органічного виробництва й обігу органічної продукції, та встановлюються вимоги до органів сертифікації та їх функції.

Наразі ведеться робота з розробки підзаконних НПА.

НАПРЯМ «СТАНДАРТИ ТОРГІВЛІ РОСЛИНАМИ»

Стандарти торгівлі рослинами стосується приведення норм чинного законодавства до вимог ЄС у сфері торгівлі рослинами, а також насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами.

Виконано:

Насінництво та розсадництво

Верховною Радою України прийнято Закон України від 08.12.2015 № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами», який набрав чинності 30 червня 2016 року.

Відповідно до цього закону були внесені зміни до Законів України:

 • «Про насіння і садивний матеріал»;
 • «Про охорону прав на сорти рослин».

Також, для реалізації цього закону Мінагрополітики було розроблено та прийнято 9 постанов Кабінету Міністрів України та 6 актів Мінагрополітики.

Дані акти регулюють питання ведення реєстрів у сфері насінництва, ввезення насіння на територію України, видачі свідоцтв агрономам-інспекторам та порядку сертифікації та маркування насіння і садивного матеріалу.

Продукти з какао та шоколаду

З метою запровадження механізму поступового переходу вітчизняних виробників до нових вимог виробництва, маркування продуктів з какао та шоколаду прийнято наказ Мінагрополітики від 28.12.2017 № 705 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 січня 2018 року за № 17/31469).

Наказ направлений на мінімізацію фінансових втрат суб’єктів господарювання у зв’язку з переходом до нових умов виробництва.

Цукор

З метою приведенням у відповідність законодавства щодо вимог до певних видів цукру, призначених для споживання в їжу прийнято наказ Мінагрополітики від 02.11.2017 № 592 «Вимоги до видів цукрів, призначених для споживання людиною» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2017 року за № 1434/31302).

Розроблено:

Соки, екстракти кави та цикорію

Для імплементації Директив ЄС, які стосуються соків, екстрактів  кави та екстрактів цикорію (напрямок «Стандарти торгівлі рослинами») розроблено проекти нормативно-правових актів Мінагрополітики, які наразі знаходяться на погодженні заінтересованих ЦОВВ.

НАПРЯМ «ПОЛІТИКА ЯКОСТІ»

Напрям «Політика якості» стосується приведення норм чинного законодавства до вимог ЄС у сфері захисту географічних зазначень.

Виконано:

Розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень» (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017).

Після тривалого узгодження тексту та його розгляду в комітетах Верховної Ради України, у тому числі з метою його приведення у відповідність нормам права ЄС, 13.03.2018 законопроект №6023 був прийнятий в першому читанні.

Відповідно до тексту проекту закону №6023 передбачено важливі зміни, які дозволяють розробити спеціальні законопроекти щодо сільськогосподарської продукції, спиртних напоїв, вин.

Зараз триває процес розробки законопроектів, що мають врегулювати особливості процедур щодо  географічних зазначень для:

 • сільськогосподарської та харчової продукції;
 • спиртних напоїв;
 • вин.

В ході розробки законопроекту щодо сільськогосподарської продукції впроваджується така важлива для українського ринку схема якості, як традиційні гарантовані особливості (традиційні страви). 

ІІ. Санітарні та фітосанітарні заходи 

Інформація щодо стану імплементації законодавства у сфері СФЗ

На виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію прийнято ряд важливих законів у сфері СФЗ, а саме:

 • Закон України № 771/97-ВР “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” (нова редакція від 20.09.2015 зі змінами від 04.04.2018);
 • Закон України № 287-VIII “Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною” (прийнято 07.04.2015 зі змінами від 19.10.2016, дата набрання чинності 09.05.2016);
 • Закон України № 2042-VIII “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” (прийнято 18.05.2017, дата набрання чинності 04.04.2018);
 • Закон України № 2264-VIII “Про безпечність та гігієну кормів” (прийнято 21.12.2017, дата набрання чинності 19.01.2020).

На виконання вищеозначених законів передбачено прийняття ряду підзаконних актів, частина з яких вже прийнята, а частина розробляється.

Крім того, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ветеринарну медицину», який оприлюднено та знаходиться на обговоренні з громадськістю.

Цей законопроект насамперед повинен врегулювати правовідносини у питаннях здоров’я та благополуччя тварин, приватної ветеринарної практики, обіг ветеринарних препаратів тощо.

Нижче наведена інформація щодо кількості підзаконних нормативно-правових актів, які передбачені відповідно до законів України у сфері СФЗ.

Таблиця 1. Інформація щодо законодавства у сфері СФЗ

Назва закону

Дата набрання чинності 

Кількість НПА, які охоплюють сферу дії законів

Закон України № 771/97-ВР “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
20.09.2015 (нова редакція)

-

Закон України № 287-VIII “Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною”
09.05.2016

4

Закон України № 2042-VIII “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”
04.04.2018

31

Закон України № 2264-VIII “Про безпечність та гігієну кормів”
19.01.2020

18

Виконання Угоди про асоціацію у сфері СФЗ відповідно до «Пульсу Угоди»

Мінагрополітики є виконавцем у 2018 році 105 СФЗ заходів у рамках реалізації завдань Уряду щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

РОЗДІЛ «САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ»

Окремі блоки розділу за 18 напрямами:

 1. напрям «Здоров'я тварин»
 2. напрям «Хвороби тварин»
 3. напрям «Корми та кормові добавки»
 4. напрям «Насіння та посадковий матеріал рослин»
 5. напрям «Забруднюючі речовини»
 6. напрям «Державний контроль у сфері СФЗ»
 7. напрям «Ідентифікація та реєстрація тварин»
 8. напрям «Маркування харчових продуктів»
 9. напрям «Харчові добавки, ферменти, ароматизатори»
 10. напрям «Контроль ГМО»
 11. напрям «Стандарти утримання та поводження з тваринами»
 12. напрям «Вимоги до безпечності харчових продуктів та кормів»
 13. напрям «Побічні продукти тваринного походження»
 14. напрям Використання вітамінів та мінеральних речовин у харчових продуктах»
 15. напрям «Харчові продукти тваринного походження»
 16. напрям «Здоров'я рослин»
 17. напрям «Контроль ГМО - насіння та посадковий матеріал рослин»
 18. напрям «Вимоги до безпечності харчових продуктів»

НАПРЯМ «ЗДОРОВ'Я ТВАРИН»

Виконано:

Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною».

Наразі документ знаходиться в Міністерстві юстиції для реєстрації (повторно надісланий).

НАПРЯМ «ХВОРОБИ ТВАРИН»

Виконано:

Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною».

Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з везикулярною хворобою свиней»

Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з блутангом (катаральна лихоманка овець)»; - рішенням № 355 від 21.08.2018 відмовлено у погодженні ДРС.

Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження змін до Інструкції з профілактики та боротьби з класичною чумою свиней».

НАПРЯМ «КОРМИ ТА КОРМОВІ ДОБАВКИ»

Прийнято Закон України "Про безпечність та гігієну кормів" № 2264-VIII від 21.12.2017.

НАПРЯМ «НАСІННЯ ТА ПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ РОСЛИН»

Виконано:

Прийнято проекти нормативно-правових актів:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»;
 • Наказ Мінагрополітики від 10.07.2017 №348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2017 р. за № 1142/31010);
 • Наказ Мінагрополітики від 04 жовтня 2018 року № 476 «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2018 р. за № 1219/32671);
 • Наказ Мінагрополітики від 21 листопада 2018 року № 558 «Про затвердження Методики польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку» (надіслано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України);
 • Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (в частині регулювання галузі розсадництва багаторічних рослин).

НАПРЯМ «ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ»

Виконано:

 1. Затверджено наказ Мінагрополітики від 25.06.2018 № 288 «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю» зареєстрований в Мінюсті 11.09.2018 за № 1039/32491.
 2. Затверджено наказ Держпродспоживслужби «Про затвердження методичних рекомендацій щодо процедур здійснення відбору зразків на виконання плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження» від 05.12.2017 №1167.
 3. Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Спеціальних гігієнічних вимог при виробництві та обігу харчових продуктів тваринного походження».
 4. Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю», який направлено на погодження до заінтересових органів(ДРС, МОЗ).

НАПРЯМ «ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ СФЗ»

Виконано:

 1. Прийнято Закон України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".
 2. Затверджено наказ Мінагрополітики від 25.06.2018 № 288 «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю» зареєстрований в Мінюсті 11.09.2018 за № 1039/32491.
 3. Затверджено наказ Мінагрополітики від 26.03.2018 № 158 «Про затвердження Переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11 квітня 2018 р. за                            № 434/31886.
 4. Затверджено наказ Мінагрополітики від 26.03.2018 № 159 «Про затвердження Переліку продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 18 квітня 2018 р. за № 463/31915.
 5. Затверджено наказ Мінагрополітики від 11.06.2018 № 262 «Про затвердження Порядку проведення державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, та  Порядку ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 04.07.2018 за № 776/32228.
 6. Затверджено наказ Мінагрополітики від 23.01.2018 № 29 Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми» зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.02.2018 за № 186/31638.
 7. Затверджено наказ Мінагрополітики від 16.03.2018 № 141 «Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 27.03.2018 за № 368/31820.
 8. Затверджено наказ Мінагрополітики від 25.06.2018 № 289 «Про затвердження Методів відбору та підготовки зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей державного контролю», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.07.2018 за № 857/32309.
 9. Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною». Наразі документ знаходиться в Міністерстві юстиції для реєстрації (повторно надісланий).
 10. Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження правил щодо поводження з харчовими продуктами тваринного походження, призначеними для споживання людиною», готується аналіз регуляторного впливу для направлення на погодження до Державної регуляторної служби України.

НАПРЯМ «ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ТВАРИН»

Виконано:

 1. Затверджено наказ Мінагрополітики від 04.12.2017 № 642 «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018р. за № 166/31618.
 2. Видано наказ Мінагрополітики «Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней».
 3. Видано наказ Мінагрополітики від 01.12.2017 № 639 «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 р. за № 154/31606.
 4. Видано наказ Мінагрополітики від 16.01.2018 №20 «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець та кіз», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 р. за № 155/31607.
 5. Розроблено та направлено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" (№ 9022 від 22.08.2018) до Верховної Ради України. Очікується розгляд в профільному комітеті.
 6. Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Спеціальних гігієнічних вимог при виробництві та обігу харчових продуктів тваринного походження».

НАПРЯМ «МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ».

Виконано:

Прийнято 6 грудня 2018 року Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (№ 8450 від 07.08.2018).

НАПРЯМ «КОНТРОЛЬ ГМО»

Виконано:

У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України реєстр. № 7186 від 06.10.2017р.

На   засіданні Комітету з питань  аграрної  політики  та  земельних  відносин  20 листопада 2018 року народні депутати України – члени Комітету розглянули проект Закону України про державний контроль за генетично модифікованою продукцією у сільському господарстві та харчовій промисловості (реєстр. № 7186), який рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу з урахуванням при доопрацюванні до другого читання окремих положень законопроекту реєстр. № 7210.

НАПРЯМ «СТАНДАРТИ УТРИМАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ»

Виконано:

 1. 18 травня 2017 р. прийнято Закон України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин” (№ 2042—VIII), який розроблено відповідно до Регламентів ЄС № 854/2004, № 882/2004, № 669/2009, Директиви Ради ЄС № 97/78/EC та рішення Комісії 2006/778. Положення Закону спрямовані на удосконалення правових засад державного контролю у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин.
 2. Підготовлено проект наказу Мінагрополітики "Про затвердження вимог благополуччя при використанні тварин у сільському господарстві"

НАПРЯМ «ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА КОРМІВ»

Виконано:

 1. 18 травня 2017 р. прийнято Закон України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин” (№ 2042—VIII), який розроблено відповідно до Регламентів ЄС № 854/2004, № 882/2004, № 669/2009, Директиви Ради ЄС № 97/78/EC та рішення Комісії 2006/778. Положення Закону спрямовані на удосконалення правових засад державного контролю у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин.
 2. Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів стосовно забезпечення простежуваності» (№ 7489 від 16.01.2018)

НАПРЯМ «ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ»

Виконано:

 1. Прийнято 20.09.2016 Закон України Про внесення змін до Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною" щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії II, з вимогами законодавства ЄС.
 2. Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до потужностей (обєктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного погодження»; опрацьовується в Держпродспоживслужбі після узгодження з Мінприроди.

НАПРЯМ «ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ»

Виконано:

Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Спеціальних гігієнічних вимог при виробництві та обігу харчових продуктів тваринного походження»

НАПРЯМ «ЗДОРОВ'Я РОСЛИН»

Виконано:

Розроблено проект Закону України «Про захист рослин».

НАПРЯМ «КОНТРОЛЬ ГМО - НАСІННЯ ТА ПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ РОСЛИН»

Виконано:

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, ветеринарних препаратів, отриманих з використанням генетично модифікованих організмів”  погоджено – Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У жовтні 2017 року законопроект схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.

У Верховній Раді Україні законопроект зареєстровано за № 7210 від 19.10.2017.

На даний час законопроект знаходиться на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

На   засіданні   Комітету  з  питань   аграрної   політики  та   земельних  відносин  20 листопада 2018 року народні депутати України – члени Комітету розглянули проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, ветеринарних препаратів, отриманих з використанням генетично модифікованих організмів (реєстр. № 7210), поданий Кабінетом Міністрів України.

За результатами обговорення Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, ветеринарних  препаратів,  отриманих  з  використанням  генетично  модифікованих організмів (реєстр. № 7210) відхилити, включивши його норми до законопроекту (реєстр. № 7186).

НАПРЯМ «ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

Виконано:

Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Спеціальних гігієнічних вимог при виробництві та обігу харчових продуктів тваринного походження».