портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Щодо можливостей отримання державної підтримки СГ кооперативами у 2021 році

Опубліковано 05 квітня 2021 року, 11:48

Правові та організаційні умови діяльності  СГ кооперативів

Законом України від 21.07.2020 № 819-IX викладено у новій редакції Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” (далі – Закон), яким, зокрема, скасовано поділ сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі і запроваджено нову форму господарювання – сільськогосподарський кооператив, що діє з метою або без мети отримання прибутку.

Одночасно Законом України від 05.11.2020 № 985 “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції”, внесено зміни до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, якими, зокрема, викладено у новій редакції пункт 172.3 статті 172 та передбачено, що сільськогосподарським кооперативам (в обсязі до 70%) відшкодовується вартість будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, для утримання сільськогосподарських тварин та птиці, рибницьких господарств, пасік, доїльних залів, об’єктів з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій, а також вартість закупівлі техніки, механізмів та обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

З метою введення в дію норм Закону, постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 175 "Про затвердження модельних статутів сільськогосподарського кооперативу", затверджено модельних статут СГ кооперативу, що діє з метою отримання прибутку, та модельних статут СГ кооперативу, що діє без мети отримання прибутку.

З метою забезпечення реєстрації та початку діяльності нових СГ кооперативів, утворених відповідно до Закону,  Мінекономіки у березні поточного року звернулось листом до Держстату та ініціювало внесення до національного класифікатора ДК 002:2004 “Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)”, в частині запровадження кодів для СГ кооперативів, що діють з метою отримання прибутку, та сільськогосподарських кооперативів, що діють без мети отримання прибутку, та просить проект відповідних змін  до нього надіслати  на погодження до Мінекономіки. (Відповідно до вимог Закону державна реєстрація нових сільськогосподарських обслуговуючих та виробничих кооперативів припинена).

Щодо можливості СГ кооперативів отримати держпідтримку у 2021 році

На СГ кооперативи поширюється норма, передбачена Законом України “Про державну підтримку сільського господарства України” (із змінами) для виробників сільськогосподарської продукції, згідно з якою, такі СГ кооперативи та пов’язані із ними особи, щорічно за кожними видом державної підтримки зможуть отримати державну підтримку, в сумі не більше ніж 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Оскільки, відповідно до Закону  СГ кооперативи, що діють без мети отримання прибутку, не здійснюють виробничої діяльності, і не є власниками землі та с/г продукції, виробленої своїми членами, вони не можуть  скористатись усіма видами держпідтримки, передбаченими для с/г товаровиробників, і потребують цільової підтримки з державного бюджету.

Одночасно, відповідно до Закону СГ кооперативи, що діють з метою отримання прибутку, здійснюють виробництво с/г продукції і є її власниками. Зареєстровані в установленому порядку, вони  зможуть скористатись держаною підтримкою на загальних умовах, за такими  діючими у 2021 році напрямами державної підтримки, передбаченими для с/г товаровиробників, а саме:

1. Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції 

За напрямом у 2021 році передбачено спрямувати 1,15 млрд грн.

Кошти використовуються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки с/г продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (зміни до зазначеного Порядку знаходяться на розгляді у Кабінеті Міністрів України).

Отримувачі - суб’єкти господарювання - юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичні особи - підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства, що провадять діяльність у галузі тваринництва, бджільництва, рибництва та виробництва готових кормів для тварин, які ними утримуються (вирощуються, розводяться), а також фізичні особи, у яких наявні бджолосім’ї.

Державну підтримку планується у 2021 році надавати за такими напрямами:

відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів (до 80% вартості (без ПДВ);

спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї (за наявні від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 грн за бджолосім’ю);

спеціальна бюджетна дотація за утримання кізочок, козематок, ярок, вівцематок (розмір дотації 1000 гривень);

спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів власного відтворення (розмір дотації 30 000 гривень)

 відшкодування вартості тваринницьких об'єктів (до 50% вартості,  у тому числі СГ кооперативам  до 70 % вартості); 

компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів  (продовження виконання взятих зобов’язань у 2020 році).

2. Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та комплектуючих вітчизняного виробництва

За цим напрямом у 2021 році передбачено спрямувати 1 млрд грн.

Кошти використовуються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 1 березня 2017 року № 130, на безповоротній основі.

Одержувачі - юридичні особи та фізичні особи – підприємці – сільгосптоваровиробники, основною діяльністю яких є постачання с/г товарів (за визначенням, наведеним у п 2.15 ст.2 ЗУ “Про державну підтримку сільського господарства України”), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких с/г товарів становить не менше 75% вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених с/г товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш, як 12 календарних місяців - за результатами кожного окремого звітного періоду).

Розмір компенсації - 25% вартості за придбані у вітчизняних виробників та/або їх дилерів техніку та обладнання.

Частковій компенсації підлягає техніка та обладнання, які на момент здійснення через уповноважений банк оплати на їх придбання були включені до переліку, розміщеного на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

3. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

За даним напрямом у 2021 році передбачено спрямувати 1,2 млрд грн.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 (із змінами) одержувачі -  суб’єкти господарювання агропромислового комплексу - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичні особи – підприємці, які:

1) провадять діяльність у галузі тваринництва;

2) інші (крім тваринництва).

Компенсація надається одержувачам щомісячно за фактично нараховані та сплачені відсотки у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів. Одержувачі - сплачують 5 % .

Цільове використання кредитів:

короткострокові кредит, залучаються для покриття поточних витрат на виробництво с/г товарів ( послуг);

середньострокові кредити, залучаються для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва (у тому числі землі) будівництво і реконструкцію виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Обсяги підтримки 

Одержувачам, які займаються тваринництвом  -  до 15 млн грн.

Іншим одержувачам  -  до 5 млн грн.

4. Фінансова підтримка розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства 

За даним напрямом у 2020 році передбачено спрямувати 450,0 млн гривень.

Кошти використовуються відповідно до Порядку використання коштів,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 10.03.2021 р. № 185)  для   фінансової підтримки на загальну суму не більше 60 млн грн на одного суб'єкта господарювання на таких умовах:

1) суб’єктам господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, які мають бути власниками та/або користувачами земельної ділянки, для  часткового відшкодування вартості:

- придбання садивного матеріалу у розмірі до 80% вартості;

- спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення у розмірі до 50% вартості;

- придбання техніки та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві згідно з визначеним Мінекономіки переліком у розмірі до 30%  вартості;

2) суб’єктам господарювання - виробникам плодів, ягід, винограду та хмелю, які провадять сільськогосподарську діяльність з обробки, переробки та/або консервації плодів, ягід, винограду та хмелю, для:

- нового будівництва та реконструкції холодильників, цехів первинної переробки винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, у розмірі до 50%  вартості;

- придбання лінії товарної обробки плодів та ягід виробниками, у розмірі до 50%  вартості, після завершення пусконалагоджувальних робіт.

Довідково щодо можливості СОК отримати держпідтримку у 2021 році 

Відповідно до вимог пунктів 4 та 5 Розділу X “Прикінцеві і перехідні положення” Закону сільськогосподарські обслуговуючі і виробничі кооперативи та кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, підлягають перереєстрації у сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання відповідно, а також зберігають всі права та обов’язки, які вони мали згідно з попередньою редакцією Закону, до моменту їх перереєстрації, але не більше трьох років з дати набрання чинності Законом. Оскільки Закон набрав чинності 15 серпня 2020 року, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи мають право користуватись, у тому числі,  державною підтримкою до 15 серпня 2023 року.

Згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 106 (далі – Порядок), фінансова підтримка надається, у тому числі, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам шляхом відшкодування 70% вартості техніки та обладнання (без урахування ПДВ), придбаних як за власні кошти, так і за кредитні. Розмір підтримки на один кооператив – 3,0 млн гривень. Станом на 1 квітня 2021 року, Мінекономіки надіслало на розгляд Уряду зміни до  зазначеного Порядку, якими, зокрема, передбачено скасування надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам в рамках цього Порядку.

Натомість, Мінекономіки опрацьовується нова редакція Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 року № 272, якою планується  передбачити надання фінансової підтримки СГ кооперативам та СОК (у період до 15 серпня 2023 року) за такими  напрями:

часткове відшкодування вартості закупленої техніки, механізмів та обладнання для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції;

часткове відшкодування витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;

виплата спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напрямів продуктивності кооперативу, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux