портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів

Опубліковано 18 лютого 2019 року, 19:34

Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів» ( ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод») підпорядкована Міністерству аграрної політики України та створена для  розроблення і впровадження прогресивних технологій та устаткування в спиртовій, лікеро-горілчаній, дріжджовій та інших галузях, де застосовуються біотехнологічні процеси, з метою підвищення ефективності виробництва та якості продукції відповідно (у відповідності) до вітчизняних та  стандартів ЄС.

Основними напрямками діяльності наукової установи є створення нових ресурсо- та енергозберігаючих екологічно чистих технологій, розробка устаткування для спиртової, лікеро-горілчаної та дріжджової галузей харчової промисловості та сприяння впровадженню їх у виробництво. Розробки ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», що пропонуються на вітчизняному та закордонному ринках інновацій вирішують проблеми сучасного виробництва етилового спирту з крохмале- та цукровмісної сировини, забезпечують високий вихід кінцевого продукту та комплексне використання сировини з одержанням діоксиду вуглецю, кормових продуктів і органомінеральних добрив. Розроблені технологічні рішення гарантують високу якість продуктів ферментації та екологічну безпеку при повній утилізації та біологічній очистці відходів виробництва.

Науково-технічна політика ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» направлена на розроблення та впровадження нових прогресивних ресурсо- та енергозбережних технологій. Наприклад, в установі розроблені  та успішно реалізовані: технологія низькотемпературного розварювання крохмалевмісної сировини; ресурсозбережна технологія спільного культивування мікроорганізмів, що суттєво зменшує використання імпортних комерційних ферментних препаратів; енергозбережна технологія брагоректифікації з термокомпресією і повторним використанням тепла котельної пари, технологія лікеро-горілчаного виробництва гарантованої якості та стійкості готової продукції тощо.

Фахівці установи завжди на вістрі сучасних тенденцій використання спирту етилового, так ще в 1998 році було реалізовано перше виробництво  біоетанолу в Україні. Наразі готові до впровадження в Україні малоінвестиційна технологія біоетанолу на типовому устаткованні спиртових заводів азеотропною ректифікацією та енергозбережна технологія зневоднення біоетанолу адсорбцією на молекулярних ситах. Успішно експлуатується на декількох спиртових заводах технологія виробництва спиртовмісної продукції технічного та побутового призначення, технологія утилізації основного відходу – піляспиртової барди з отриманням біогазу тощо. 

На сьогоднішній день ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» є практично єдиною з державних наукових установ харчової промисловості, на яку покладено виконання завдань щодо науково-технічного забезпечення підприємств харчової промисловості, зокрема: 

-  створення нових ресурсо- і енергозберігаючих, екологічночистих технологій для біотехнологічних процесів, в тому числі одержання рідкого і газоподібного біопалива;

-  здійснення технологічного, енергетичного та екологічного аудиту, розроблення норм виробничих втрат і виходу спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 р. № 186);

- розроблення норм та нормативів втрат сировини і допоміжних матеріалів, витрат теплової і електричної енергії, норм раціонального водоспоживання та водовідведення, розроблення матеріалів ОВНС для підприємств харчової промисловості; 

 -  робоче проектування будівництва нових та реконструкції діючих підприємств спиртової, лікеро-горілчаної, дріжджової та інших галузей харчової промисловості;

- розроблення та атестація сучасних методик контролю якості та сертифікація харчової продукції.

На базі ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод»  функціонує технічний комітет стандартизації ТК – 64 „Спиртогорілчані  вироби,  дріжджі”.  Фахівцями установи розроблено більше 150 нормативно-технічних документів: ДСТУ, СОУ, технологічних регламентів і інструкцій.

Наразі установа виготовляє та забезпечує випробувальні лабораторії України типовими стандартними зразками та градуювальними  водно-спиртовими розчинами для технохімконтолю виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів,  якості та безпечності готової продукції фізико-хімічними та газохроматографічними методами, в тому числі лабораторії наркологічних диспансерів для визначення алкоголю в біологічних середовищах людини.

В установі діє «Спеціалізована дегустаційна комісія підприємств виробників спирту та лікеро-горілчаної продукції з оцінки якості спирту, горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних та слабоалкогольних напоїв» (СКД) положення про діяльність якої та її склад затверджено наказом ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» від 26.05.2015 № 28 та погоджено Міністерством аграрної політики та продовольства України листом від 02.09.2015 № 37-32-3-13/14626.  У минулому році відбулося чотири засідання СДК, на яких після випробувань представленої продукції за показниками якості та безпечності на та за результатами дегустаційних випробувань схвалено до постановки у серійне виробництво пۥятдесят сім рецептур нових алкогольних напоїв, представлених двадцятьма двома замовниками.

У складі ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», як незалежна лабораторія, успішно працює Центр контролю якості харчової продукції, сільськогосподарської сировини, хімічної та медичної продукції, предметів побуту тощо. Центр атестований Украгростандартсертифікацією, а також міжнародним органом з акредитації Великобританії (UKAS) та виконує науково-дослідні роботи з розроблення та атестації сучасних методик виконання випробувань продукції, здійснює  фізико-хімічні випробування на відповідність вимогам державних та міжнародних стандартів та сертифікацію харчової й іншої продукції за критеріями безпечності.

Наказом Мінекономрозвитку України від 20.11.2012 №1326 ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» уповноважений і призначений органом з сертифікації на проведення робіт із сертифікації продукції та послуг в державній системі сертифікації УкрСЕПРО згідно з затвердженою номенклатурою і зареєстрований у державному реєстрі з присвоєнням реєстраційного номера №UA.PN.176  та № UA.P.176, відповідно.

Державну наукову установу «УкрНДІспиртбіопрод» за результатами державної атестації науково-дослідних установ Держінформнауки України віднесено до категорії «А2». За рішенням Міністерства освіти і науки ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво НД № 02044, чинне до 16.09.2016).