портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу

Опубліковано 18 лютого 2019 року, 19:36

НДІ “Украгропромпродуктивність” є головною і єдиною в аграрній сфері установою, основним завданням якої визначено розроблення систем економічних норм праці і нормативів часу для агропромислового виробництва та методології управління продуктивністю підприємств і галузей АПК.

Відповідно до завдань, визначених законодавством (наказ Мінагрополітики України від 18.04.2001 р. №108 “Про поліпшення стану нормування праці на підприємствах агропромислового комплексу”, постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2003 р. № 356 “Про затвердження Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної кваліфікації”, від 16 травня 2012 р. № 276 “Про вдосконалення роботи Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу” та ін.) НДІ «Украгропромпродуктивність», зональні та регіональні науково-дослідні центри продуктивності виконують наукові дослідження та зміцнюють науковий потенціал у таких сферах:

 • розроблення галузевих систем економічних норм і нормативів в агропромисловому комплексі;
 • розроблення науково-методичного забезпечення ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу;
 • розроблення методологічних засад управління продуктивністю підприємств і галузей АПК;
 • здійснення моніторингу рівня продуктивності підприємств і галузей АПК;
 • проведення експертної оцінки вартості продукції агропромислового комплексу;
 • наукове забезпечення державної політики у сфері удосконалення соціально-трудових відносин у галузях АПК;
 • наукове обґрунтування та розроблення професійних кваліфікаційних характеристик і тарифікації робіт та професій у галузях агропромислового комплексу;
 • науковий супровід галузевих програм розвитку сільських територій;
 • моніторинг роздрібних цін на продовольчі товари на агро продовольчих ринках України;
 • дослідження тенденцій розвитку окремих галузей АПК;
 • аналіз тенденцій зовнішньоекономічної діяльності у сфері АПК;
 • здійснення спеціалізованих наукових досліджень у сфері розвитку АПК.

Інститут координує діяльність 5 зональних і 20 регіональних науково-дослідних центрів продуктивності АПК, які обстежують умови виробництва в різних природно-кліматичних зонах України, охоплюють нормуванням всі його технологічно-організаційні процеси і формують відповідно до їх класифікації норми і нормативи, розробляють методичне забезпечення для нормування трудових і матеріальних ресурсів, установлення показників нормативної собівартості виробництва продукції з урахуванням конкретних умов виробництва, встановлення показників продуктивності підприємств і галузей та управління ними.

Створення упродовж останніх 10 років національної бази економічних нормативних систем (понад 90 науково-теоретичних і методичних та 80 науково-практичних видань нормативних матеріалів) для галузей АПК дозволило науковцям НДІ та НДЦ продуктивності АПК стати подальшим етапом у дослідженнях і визначити проблему розроблення і впровадження засад управління продуктивністю підприємств і галузей АПК.

З метою автоматизації аналітичних досліджень, інститут розробив аналітичну інформаційну систему "Село", яка уможливлює відстеження і відображення трансформаційних процесів демографічної, екологічної ситуації на селі, стану зайнятості населення, об'єктів соціальної сфери сільських територій тощо. Сформовано паспорти сільських населених пунктів України (з даними щодо соціального, економічного стану, рівня розвитку соціальної, виробничої інфраструктури та ін.). Водночас на базі даних паспортизації та статистичної звітності планується проводити щоквартальний моніторинг стану соціально-економічного розвитку сільських територій і на їх основі за допомогою економіко-математичного моделювання визначати та прогнозувати пріоритети соціально-економічного розвитку кожного сільського населеного пункту України.

НДІ “Украгропромпродуктивність” має багаторічний досвід у проведенні аналітичних галузевих досліджень. Серед найбільш відомих періодичних досліджень є щотижневий моніторинг роздрібних цін на основні види продовольчих товарів (за результатами обстеження майже 600 продовольчих ринків України, або 30% всіх діючих ринків), щодекадні дослідження закупівельних цін на велику рогату худобу та молоко, придбаних у господарствах населення, щомісячні аналітичні звіти про розвиток зовнішньої торгівлі продукцією АПК у т.ч. з країнами ЄС, щомісячні аналітичні матеріали щодо розвитку галузі тваринництва  в розрізі регіонів.

Організаційна структура НДІ «Украгропромпродуктивність», зональних та регіональних науково-дослідних центрів продуктивності дозволяє проводити унікальні спеціалізовані дослідження на основі опитувань, анкетувань та узагальнення інших адміністративних та статистичних даних. Зазначений підхід дозволив на базі організованих власними силами обстежень підготувати науково-аналітичні матеріали щодо стану та перспектив розвитку підгалузей АПК (обстежено: с-г підприємства, які займаються товарним виробництвом молока з метою оцінки стану та перспектив розвитку молочного сектора; близько 200 молокопереробних підприємств з метою оцінки стану та перспектив їх розвитку; понад 6,8 тис. пунктів закупівлі коров’ячого молока, виробленого особистими селянськими господарствами; майже 500 потужностей діючих боєнь для забою тварин; 493 хлібопекарських підприємств України щодо їх виробничого потенціалу та техніко-економічних показників; 1633 сільськогосподарських підприємств, у користуванні яких знаходиться понад 3000 га угідь, стосовно структури та ефективності використання земельних ресурсів;  32 тепличних підприємств щодо основних техніко-економічних показників їх діяльності; обстежено 1159 овочесховищ на предмет їх виробничих потужностей та перспектив розвитку.