портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Інститут охорони ґрунтів України

Опубліковано 18 лютого 2019 року, 19:35

Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» (ДУ «Держґрунтохорона») є бюджетною неприбутковою науково-виробничою організацією, яка здійснює діяльність  у сфері збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, ведення їх державного моніторингу, поліпшення якості сільськогосподарської продукції та сировини, а також державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про пестициди і агрохімікати в галузі рослинництва

У ДУ «Держґрунтохорона», яку очолює кадн. держ. упр. Ігор Петрович Яцук,  функціонує близько 100 лабораторій різних напрямів досліджень, об’єднаних в 23 атестованих випробувальних лабораторії в кожної області України, шість з яких акредитовані відповідно до міжнародних вимог (ДСТУ ISO/IEC 17025). Інститутом розроблено та впроваджено в роботу галузеві стандартні зразки основних типів ґрунтів, що використовуються випробувальними лабораторіями для постійного контролю якості випробувань.

Інститут забезпечений висококваліфікованими кадрами та матеріально-технічної базою.

Основні напрями діяльності ДУ «Держґрунтохорона»

 • науково-методичне забезпечення та проведення агрохімічного обстеження ґрунтів на землях сільськогосподарських угідь з метою визначення показників родючості ґрунтів, рівня забруднення, динаміки їх стану;
 • виготовлення агрохімічних паспортів поля, земельної ділянки за агрохімічними, фізико-хімічними та екотоксикологічними показниками (більше 20 найменувань) і удобрення сільськогосподарських культур;
 • екотоксикологічні дослідження ґрунтів та продукції щодо рівня забруднення їх важкими металами, залишками пестицидів, радіонуклідами;
 • проведення досліджень для точного землеробства та визначення критеріїв оцінки земель для органічного виробництва;
 • проведення ґрунтової та листкової діагностики мінерального живлення сільськогосподарських культур;
 • проведення польових дослідів з агрохімікатами;
 • виготовлення науково обґрунтованих рекомендацій з раціонального та економічно доцільного внесення добрив;
 • визначення необхідності проведення хімічної меліорації ґрунтів та розроблення проектно-кошторисної документації;
 • здійснення оперативного контролю за якістю кормів в період заготівлі та повного зоотехнічного аналізу в період їх зберігання;
 • визначення якості продукції рослинництва, сільськогосподарської сировини, добрив та пестицидів;
 • розроблення технологічної та проектно-кошторисної документації на здійснення заходів щодо докорінного поліпшення земель;
 • розроблення, реалізація та контроль за виконанням державних і регіональних програм з охорони родючості ґрунтів та ін.;
 • розроблення проектно-технічної документації, проведення землевпорядних робіт та виготовлення документації із землеустрою.

Інститут має понад 50-річний досвід роботи на українській землі. Натепер  це єдина установа в Україні, яка здійснює державний моніторинг ґрунтів на всій території держави.

Інститут має тісні зв’язки з сільгоспвиробниками, які постійно користуються матеріалами агрохімічної паспортизації по всій Україні, зокрема з сільгосппідприємствами Київської області: СТОВ «Агросвіт» с. Карапиші Миронівського району; ТДВ «Шамраївський цукровий завод» с. Руда Сквирського району; СП ТОВ «Нива Переяславщини» с. Жовтневе Переяслав-Хмельницького району; ТОВ «Агро Інвест Україна» с. Богданівка Яготинського району; ТОВ «Баришівська зернова компанія» смт Березань Баришівського району.

Щороку Інститут обстежує близько 5 млн га сільськогосподарських угідь, при цьому відбирає майже 500 тис ґрунтових проб, проводить 2,3 млн складних лабораторних аналізів за агрохімічними, фізико-хімічними та екотоксикологічними показниками. За результатами обстежень розробляються рекомендації щодо внесення доз добрив під сільськогосподарські культури, агрохімічні картограми та агрохімічні паспорти поля, земельної ділянки, які видаються сільськогосподарським виробникам.

Отримані результати формують унікальну базу даних, яка є власністю Мінагрополітики України, про зміну якісного стану ґрунтів у часі та просторі і містить інформацію починаючи від земельної ділянки і закінчуючи зведеними даними по Україні.

Результати моніторингу ґрунтів дозволяють відстежувати зміни родючості ґрунтів, визначати втрати, робити відповідні висновки, прогнози, приймати управлінські рішення у сфері землекористування, насамперед дозволяють аґраріям запроваджувати новітні технології вирощування сільськогосподарських культур, застосовувати збалансовані економічно вигідні дози органічних та мінеральних добрив, збільшувати урожай й розміщати сільськогосподарські культури відповідно до їх біологічних вимог.

Фахівці установи беруть активну участь у розробленні нормативно-правових актів, інформаційній, освітній та міжнародній діяльності.

Інститут активно співпрацює з Мінагрополітики України, Національною академією аграрних наук України та її науковими установами, профільними вузами та деякими органами влади, а також Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), Європейським Союзом шляхом виконання спільних проектів у галузі захисту ґрунтів із застосуванням дистанційного зондування в поєднанні з геоінформаційними системами, визначення територій, придатних для вирощування екологічної безпечної продукції, поліпшення навколишнього середовища, підтримки політики регіонального розвитку України.

ДУ «Держґрунтохорона» тісно співпрацює з Німецькими компаніями «Elementar GmbH» і «Abacus Analytical Systems GmbH» щодо використання інноваційних технологій за дослідження проб ґрунтів.

В Інституті визначено основні стратегічні напрями розвитку установи, серед яких: аналізування та удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони ґрунтів, сприяння розвитку органічного виробництва, точного землеробства, активізація роботи щодо призупинення деградації ґрунтів, удосконалення системи лабораторних досліджень та приладного парку, впровадження ГІС-технологій за проведення агрохімічного обстеження ґрунтів, удосконалення системи моніторингу вод сільськогосподарського призначення, забезпечення аграріїв України якісним агрохімічним сервісом, агрохімічним супроводом вирощування сільськогосподарських культур.

Результати співпраці Інституту із сільгоспвиробниками свідчать, що діяльність з питань використання та збереження земельних ресурсів є максимально корисною для них.